Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα "Αγία Γραφή και Πατερική Γραμματεία"