Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα "Δίκαιο, Οργάνωση, Ζωή και Διακονία της Εκκλησίας"