Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα "Ιστορία, Δόγμα Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις"