Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Ιωάννη Νάσση με γνωστικό αντικείμενο «Πηγές της Θείας Λατρείας, Βυζαντινή Λειτουργική Παράδοση»