Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία κ. Ιωάννη Μπάκα με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία Πρεσβυγενών Πατριαρχείων"