Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 268/7.4.2017