Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 267/17.3.2016