ΗΘΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ (Θ306)

Κωδικός: 
Θ306
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 

Μ. Βάντσος - Ε. Νικολούσης, Η μεταμόσχευση ιστού και οργάνου από ζώντα δότη. Ιατρική και ηθική θεώρηση, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 61-240.