ΠΟΙΜΑΝΤΙΚO ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΘΕΩΡΙΑ (ΥΕ23)

Κωδικός: 
ΥΕ23
ECTS: 
6.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Δευτέρα 8:00-11:00
Εξεταστέα Ύλη: 

Αλεξάνδρου Σταυρόπουλου, Ορθόδοξη Συμβουλευτική Ποιμαντική, Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2012, σ.σ. 21-30, 71-198, 215-260