Ορισμός επταμελούς επιτροπής για τη θέση του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική τέχνη''