ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (ΥΕ21Π)

Κωδικός: 
ΥΕ21Π
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
6.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Πέμπτη 12.00-15.00 (Αμφιθ. Δ')
Εξεταστέα Ύλη: 

Η. Ρεράκης, Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Δ. Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2015