ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (YE10Π)

Κωδικός: 
ΥΕ10Π
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τρίτη 11.00-14.00 (αμφιθ. Δ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

Η ύλη του μαθήματος της Γεν. Παιδαγωγικής (ΥΕ10Π), του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 είναι:

Από το βιβλίο του Ι. Κογκούλη "Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"  έκδοση Ζ' (2016), Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

α) Όσοι φοιτητές έχουν περάσει το μάθημα της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, θα εξεταστούν στις  σελίδες (43-53, 80-96, 390-468)

β) Οι υπόλοιποι  φοιτητές θα εξεταστούν στις σελίδες (26-118, 196-229, 390-492)