ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΘΕΣΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ (Χ287)

Κωδικός: 
Χ287
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τετάρτη 18.00-21.00
Εξεταστέα Ύλη: 

Επιλογή 1: Διονύσιος Βαλαής, Εκκλησιαστική Ιστορία: Ζητήματα της Β΄χιλιετίας, εκδ. Διον. Βαλαής, Θεσσαλονίκη 2016.
Οι σελίδες: 233-275, 281-313, 320-357, 765-788.

Επιλογή 2: Διονύσιος Βαλαής, Εκκλησιαστικά Ανάλεκτα, εκδ. Διον. Βαλαής, Θεσσαλονίκη 2014.
Οι σελίδες: 27-49, 299-354, 383-420, 627-632, 665-678, 1001-1003.