ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (YE24)

Κωδικός: 
YE24
ECTS: 
8.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 

Βασίλειος Θερμός, Στα μονοπάτια του κόσμου. Ποιμαντικά βήματα στο σήμερα, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2016, οι εξής σελίδες: 33-38, 47-50, 54-64, 75-76, 99-108, 113-140, 155-162, 186-246, 292-315, 337- 413, 422- 470