Πρόσκληση για το πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές (2015-2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + για Σπουδές 2015-2016

Προθεσμία υποβολής αίτησης έως 6 Μαρτίου 2015

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ενημερώνει για την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για Σπουδές, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016.   Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αίτησης, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=el&rm=2&mn=74&cid=322.   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων  είναι η 6η Μαρτίου 2015.

Ο πίνακας των διμερών συμφωνιών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας με τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για το ακαδ. έτος 2015-16 είναι αναρτημένος εδώ.

Συντονιστής Τμήματος για το πρόγραμμα ERASMUS +:

Κυριακούλα Παπαδημητρίου, αν. καθηγήτρια

e-mail: kyp@past.auth.gr

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: Τμή­μα Ευ­ρω­παϊ­κών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Ιστοσελίδα: http://www.eurep.auth.gr