ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) (ΔΘ42)

Κωδικός: 
ΔΘ42
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
10.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό