ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
αρ. 328, γ' όροφος κτηρίου Θεολογικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
2310996955
Ώρες συνεργασίας: 

Δευτέρα-Τρίτη 12:00-14:00
Για την περίοδο της πανδημίας επικοινωνία με e-mail και συνεργασία μέσω τηλεδιάσκεψης μετά από συνεννόηση.

Γνωστικό Αντικείμενο: 

«Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης, του Βυζαντινού Πολιτισμού και της Αισθητικής» (ΦΕΚ 2000/23-7-2014, τ. Β’)

Βιογραφικό Σημείωμα: