ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
351-352
Τηλέφωνο: 
2310996671
Ώρες συνεργασίας: 

Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00 (για διαφορετική ημέρα/ώρα συνεννόηση μέσω email).
Για την περίοδο της πανδημίας συνεννόηση με email και συνεργασία μέσω τηλεδιάσκεψης την ημέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί.

Γνωστικό Αντικείμενο: 

«Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εφαρμογές της Πληροφορικής και Χρήσης των Η/Υ στη Θεολογία και στη Θεολογική Έρευνα» (ΦΕΚ 1435/4-6-2014 τ.Β΄)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Θέματα πληροφορικής
  • Θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας και εφαρμογές τους στη Θεολογία
  • Θέματα ηλεκτρονικού δικαίου
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
  • «Τεχνικά και νομικά ζητήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αφορμή την απόφαση 1327/2001 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών», Επιθεώρηση Τραπεζικού-Αξιογραφικού Χρηματιστηριακού Δικαίου, Τεύχος 3/2009, σελ.830
Βιογραφικό Σημείωμα: