ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
212 (Γραμματεία Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας)
Τηλέφωνο: 
2310996678
Ώρες συνεργασίας: 

Δευτέρα - Πέμπτη 12.00 - 13.00

Γνωστικό Αντικείμενο: 

"Θεολογία, Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον", ΦΕΚ 1926/17-7-2014, τ. Β'.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Οικονομικά του Περιβάλλοντος
  • Διαχείριση υδατικών πόρων
  • Βιώσιμη ανάπτυξη
  • Περιβαλλοντική ηθική
  • Διαχείριση του περιβάλλοντος και Θεολογία
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
  • Environmental Economic Valuation: A case study of the Lake Volvi wetland in Greece, (Antonopoulou E., P. Latinopoulos, Z. Mallios), 12ο Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία και Αποκατάσταση του Περιβάλλοντος, Σκιάθος, 29 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2014
  • Willingness to Pay for Wetland Preservation: A Case Study for Lake Volvi, (Antonopoulou E., Z. Mallios, P. Latinopoulos), 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία και Αποκατάσταση του Περιβάλλοντος, Κεφαλονιά 29 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2008
  • Derivation of the Irrigation Water Demand Function: A Greek Experience, (Antonopoulou E., V. Tziakas, P. Latinopoulos), 8ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Λήμνος, 8-10 Σεπτεμβρίου 2003
  • Public Participation Schemes in EIA, Συνέδριο Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Δελφοί 4-5 Οκτωβρίου 1994
  • Human Impact on the Evolution of Lake Vegoritis, (Vavliakis E., Albanakis K., Antonopoulou E., Geramian A.), 3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα, 1-3 Απριλίου 1993
Βιογραφικό Σημείωμα: