ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
212 (Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού)
Τηλέφωνο: 
2310996678
Ώρες συνεργασίας: 

Για όσο καιρό διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα, η συνεργασία γίνεται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν συνεννόησης.

Γνωστικό Αντικείμενο: 

"Θεολογία, Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον", ΦΕΚ 1926/17-7-2014, τ. Β'.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Διαχείριση των φυσικών πόρων
  • Βιώσιμη ανάπτυξη
  • Περιβαλλοντική ηθική
  • Ο ρόλος των θρησκειών στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης
Βιογραφικό Σημείωμα: