ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ERASMUS + ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ERASMUS + ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2014-2015

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 20η  Ιουνίου 2014.

Έχει ξεκινήσει  η περίοδος υποβολής αιτήσεων για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=el&rm=2&mn=20&cid=172 .

Συντονιστής Erasmus + του Τμήματος: αναπλ. καθηγήτρια Κυριακούλα Παπαδημητρίου, e-mail:  kyp@past.auth.gr