Ανακοινώσεις Γραμματείας (φοιτητικά)

13/04/2020 Νέα διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020
07/04/2020 Χρηματοδοτούμενη Μεταδιδακτορική Έρευνα στη Γαλλία - Πρόγραμμα "Make Our Planet Great Again" (Mopga -5.7.2020)
03/04/2020 Συνέχιση μαθημάτων ξένης γλώσσας του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με εξ αποστάσεως εκπαίδευση
20/03/2020 Υποτροφίες υποστήριξης κινητικότητας "GO STYRIA" σε μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο (Παν/μιο Graz, Aυστρία)
12/03/2020 Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας
12/03/2020 Υποτροφίες Πολωνίας για μεταπτυχιακες σπουδές, ακαδ. έτους 2020-21 (6.4.2020)
12/03/2020 Υποτροφίες για έρευνα & θερινά μαθήματα στο εξωτερικό, ακαδ. έτους 2020-21
11/03/2020 Αναστολή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΑΠΘ - Ενημέρωση για τη λειτουργία της Θυρίδας εξυπηρέτησης της Γραμματείας
09/03/2020 Παρουσίαση μεταδιδακτορικής έρευνας
08/03/2020 Μεταπτυχιακές σπουδές στον Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας, Σαμπεζύ Γενεύης
03/03/2020 Δήλωση μαθημάτων ΠΜΣ "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός" - εαρινό εξάμηνο 2019-2020
03/03/2020 Παράταση δηλώσεων μαθημάτων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
27/02/2020 Αναστολή προγραμματισμένων εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ιταλία
26/02/2020 Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη
26/02/2020 Ανακοίνωση πρόσκλησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα
26/02/2020 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου
26/02/2020 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα
26/02/2020 Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα
26/02/2020 Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών,από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019
26/02/2020 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου
26/02/2020 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ. Τσιακμακοπούλου
26/02/2020 Ανακοίνωση πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας κληροδοτήματος Στυλ. Σαμαρά
23/02/2020 Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020
19/02/2020 Πρακτική Άσκηση φοιτητών εκτός ΕΣΠΑ, ακαδ. έτους 2019 – 2020
18/02/2020 Προκήρυξη μίας (1) υποτροφίας Προπτυχιακών Σπουδών (Κληροδότημα Χατζόπουλου)
31/01/2020 Διατμηματικό μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα», EE 2020
28/01/2020 Ανακοίνωση του Κοσμήτορα για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών
28/01/2020 Ανακοίνωση για την ορκωμοσία (30.3.2020)
28/01/2020 Δηλώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2019-2020
25/01/2020 Παρουσίαση μεταδιδακτορικής έρευνας

Σελίδες