Ανακοινώσεις Γραμματείας (φοιτητικά)

05/03/2019 ΠΜΣ "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός": Δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο
04/03/2019 Υποτροφίες αριστείας για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία
04/03/2019 Υποτροφίες υποστήριξης κινητικότητας "Go Styria" σε μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο
14/02/2019 British Council IELTS Awards 2019
14/02/2019 Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019
12/02/2019 Υπενθύμιση: Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της δωρεάς Λουκιανού Νικολαΐδη
08/02/2019 Δωρεάν μαθήματα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα»
08/02/2019 Δωρεάν μαθήματα Γαλλικής γλώσσας (Α1)
08/02/2019 Δωρεάν μαθήματα Ιταλικής γλώσσας (Β2)
07/02/2019 3η Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών για τις περιβαλλοντικές σπουδές και την περιβαλλοντική πολιτική
07/02/2019 Προκήρυξη Δήμου Βύρωνα για πανελλήνιο διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης
07/02/2019 Προκήρυξη υποτροφιών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ευπαθών κοινωνικών ομάδα
03/02/2019 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τα κληροδοτήματα: Τρέκα ή Τρικατσούλια, Τσιακμακόπουλου, Σαμαρά και Παπαχριστοδούλου
01/02/2019 Ανακοίνωση για την ορκωμοσία (27.3.2019)
31/01/2019 Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στο γ΄ κύκλο σπουδών
31/01/2019 Επιχορηγούμενο πρόγραμμα κινητικότητας & εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα
31/01/2019 Προκήρυξη υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
31/01/2019 Εγγραφές εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019
24/01/2019 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Αναστασίου Χατζηπαμπούκα
24/01/2019 Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019
24/01/2019 Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη
24/01/2019 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα
24/01/2019 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου
24/01/2019 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα
24/01/2019 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου
24/01/2019 Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της δωρεάς Λουκιανού Νικολαΐδη
21/01/2019 ΕΥΔΟΞΟΣ: νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων
16/01/2019 Πρόσκληση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό, ακαδ. έτος 2019-2020
16/01/2019 Υποτροφίες Τουρκίας για σπουδές και έρευνα, ακαδ. έτους 2019-20
21/12/2018 Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Σελίδες