Ανακοινώσεις Γραμματείας (φοιτητικά)

04/03/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (π. Γ. Αρχοντάκης)
02/03/2021 Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου και ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία & Χριστιανικός Πολιτισμός"
02/03/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (π. Χερ. Γούπας)
01/03/2021 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
22/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
19/02/2021 Ανακοίνωση για κρίση διδακτορικής διατριβής (S. Kasir)
18/02/2021 Ανακοίνωση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας απο τα έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά
18/02/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Π. Καβακιώτης)
17/02/2021 Ανακοίνωση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Τσώπρου
17/02/2021 Ανακοίνωση χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου
17/02/2021 Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη
17/02/2021 Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου
17/02/2021 Ανακοίνωση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου
17/02/2021 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα
17/02/2021 Ανακοίνωση πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα
17/02/2021 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης δέκα (10) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα
17/02/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Ρ. Μισιαούλης)
16/02/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Θ. Γούτση)
16/02/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Ευ. Καπετανάκη)
16/02/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Κ. Μαρκόπουλος)
11/02/2021 Ανακοίνωση ορκωμοσίας - λήψης πτυχίου
11/02/2021 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (21.2.2021)
07/02/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Β. Μέλλιου)
05/02/2021 Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης στην υπηρεσία των φοιτητών μας και της πανεπιστημιακής κοινότητας
04/02/2021 Χορήγηση Υποτροφιών ΕΚΟ 2021
03/02/2021 Ανακοίνωση για κρίση διδακτορικής διατριβής (π. Συμεών Κατσινάς -Μπραέσσα)
02/02/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Π. Γιαννακίδης)
29/01/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Ι. Κυριλλίδης)
29/01/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Bakic Milivoje)
26/01/2021 Σεμινάριο Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ με τίτλο: «Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία»

Σελίδες