Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

25/07/2016 Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών
25/07/2016 ΕΔΒΜ20 - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
08/07/2016 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 257/12.7.2016
08/07/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 566/12.7.2016
13/06/2016 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 256/15.6.2016
13/06/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 565/15.6.2016
01/06/2016 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 255/3.6.2016
01/06/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 564/3.6.2016
16/05/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 563/18.5.3016
20/04/2016 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 254/22.4.2016
20/04/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 562/22.4.2016
06/04/2016 Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ''Κανονικό Δίκαιο''
30/03/2016 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 253/1.4.2016
30/03/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 561/1.4.2016
30/03/2016 Αναβολή συνέλευσης Τμήματος
28/03/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 560/30.3.2016
08/03/2016 Ορισμός επταμελούς επιτροπής για τη θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Ποιμαντική - Εξομολογητική"
03/03/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης 559/7.3.2015
17/02/2016 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 242/19.2.1016
17/02/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 558/19.2.2016
17/02/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80
04/02/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 557/5.2.2016
29/01/2016 Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Harvard - CHS - CCS Fellowships 2016
21/01/2016 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 251/22.1.2016
21/01/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 556/22.1.2016
19/01/2016 Ορισμός επταμελούς επιτροπής για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού"
13/01/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 155/15.1.2016
17/12/2015 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 250/18.12.2015
17/12/2015 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 554/18.12.2015
10/12/2015 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 249/11.12.2015

Σελίδες