Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

10/05/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης 580/12.5.2017
06/04/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 579/7.4.2017
06/04/2017 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 268/7.4.2017
21/03/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγιολογία-Υμνολογία»
15/03/2017 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 267/17.3.2016
15/03/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 578/17.3.2017
13/03/2017 Μητρώο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
02/03/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 577/3.3.2017
20/02/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης 576/22.2.2017
20/02/2017 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 266/22.2.2017
13/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού
25/01/2017 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 265/27.1.2017
25/01/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 575/27.1.3017
18/01/2017 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 264/20.1.2017
18/01/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 574/20.1.2017
14/12/2016 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 263/16.12.2016
14/12/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 573/16.12.2016
24/11/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80
23/11/2016 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 262/25.11.2016
23/11/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 572/25.11.2016
02/11/2016 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 261/4.11.2016
25/10/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 571/31.10.2016
10/10/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 570/12.10.2016
10/10/2016 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 260/12.10.2016
30/09/2016 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 259/4.10.2016
30/09/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 569/4.10.2016
19/09/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 568/21.9.2016
05/09/2016 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 258/7.9.2016
05/09/2016 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 567/7.9.2016
25/07/2016 Ορισμός επταμελούς επιτροπής για τη θέση του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική τέχνη''

Σελίδες