Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

04/10/2017 Πρόσκληση συνέλευσης 592/6.10.2017
21/09/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 590/22.9.2017
20/09/2017 Πρόσκληση-Κρίση για τη μονιμοποίηση του Θεόδωρου Πιτταρά στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή
11/09/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης 589/13.9.2017
05/09/2017 Πρόσκληση - κρίση για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική»
05/09/2017 Πρόσκληση - κρίση για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πηγές της Θείας Λατρείας, Βυζαντινή Λειτουργική Παράδοση»
01/09/2017 Πρόσκληση - Κρίση για τη μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία Βασίλειου Γεωργόπουλου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή
31/08/2017 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.
31/08/2017 Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα "Λατρεία, Αρχαιολογία και Τέχνη""
31/08/2017 Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα "Αγία Γραφή και Πατερική Γραμματεία"
31/08/2017 Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα "Δίκαιο, Οργάνωση, Ζωή και Διακονία της Εκκλησίας"
31/08/2017 Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα "Ιστορία, Δόγμα Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις"
08/08/2017 ΕΔΒΜ45 - Αποπκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας - Πρόσκληση ενδιαφέροντος
14/07/2017 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 274/18.7.2017
12/07/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κ. Τρύφωνα Τσομπάνη με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική»
12/07/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Ιωάννη Νάσση με γνωστικό αντικείμενο «Πηγές της Θείας Λατρείας, Βυζαντινή Λειτουργική Παράδοση»
12/07/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κ. Θεόδωρου Πιτταρά με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο αιώνα»
10/07/2017 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης εκλεκτορικού σώματος και συνέλευσης Τμήματος για τη μονιμοποίηση του επίκ. καθ. Ι. Μπάκα
08/07/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης 584/11.7.2017
08/07/2017 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 273/11.7.2017
06/07/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του Βασίλειου Γεωργόπουλου στη βαθμίδα του επίκ. καθηγ. - Γνωστικό αντικείμενο "Σύγχρονες Χριστιανικές Αιρέσεις"
03/07/2017 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 272/5.7.2017
17/06/2017 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 271/20.6.2017
17/06/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 583/20.6.2017
12/06/2017 Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία κ. Ιωάννη Μπάκα με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία Πρεσβυγενών Πατριαρχείων"
06/06/2017 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 270/8.6.2017
06/06/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 582/8.6.2017
16/05/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του επίκ. καθ. με γνωστικό αντικείμενο "Αγιολογία - Υμνολογία" 581/25.5.2017
16/05/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 580-A/18.5.2017
10/05/2017 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 269/12.5.2017

Σελίδες