Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

26/03/2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπλ. καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9o έως τον 15o αιώνα»
21/03/2018 Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
21/03/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 607/23.3.2018
27/02/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 606/1.3.2018
16/02/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 605/21.2.2018
05/02/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού
24/01/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 604/26.1.2018
10/01/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 603/12.1.2017
20/12/2017 Πρόσκληση συνέλευσης 602/22.12.2017
14/12/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 600/15.12.2017
14/12/2017 Κρίση για εκλογή προς πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας»
05/12/2017 Κρίση για εκλογή προς πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο»
05/12/2017 Κρίση για εκλογή προς πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία από την Άλωση (1453) μέχρι σήμερα»
30/11/2017 Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπλήρωτή του των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη συνέλευση του Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.
24/11/2017 Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα ΑΠΘ
24/11/2017 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη συνέλευση του Τμήματος
24/11/2017 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη συνέλευση του Τμήματος
21/11/2017 Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου-με τον αναπληρωτή του- των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ
16/11/2017 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη συνέλευση του Τμήματος
16/11/2017 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη συνέλευση του Τμήματος
16/11/2017 Πρόσκληση συνέλευσης 597/27.11.2017
16/11/2017 Σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Σχολών και των Τμημάτων
14/11/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης 596/16.11.2017
08/11/2017 Πρόσκληση συνέλευσης 595/10.11.2017
06/11/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας»
01/11/2017 Πρόσκληση συνέλευσης 594/3.11.2017
27/10/2017 Πρόσκληση συνέλευσης 593/31.10.2017
11/10/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία από την Άλωση (1453) μέχρι σήμερα»
11/10/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο»
06/10/2017 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Διευθυντών Τομέων

Σελίδες