Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

25/09/2018 Έργο 96956 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»: Πρακτικά αξιολόγησης
05/09/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 621/7.9.2018
28/08/2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χριστιανική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη»
22/08/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 620/24.08.2018
24/07/2018 Πρόσκληση για κρίση για εκλογή προς πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική.Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία»
18/07/2018 Β' πρόσκληση ενδιαφέροντος εκ μέρους μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας για το έτος 2018
04/07/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 618/6.7.2018
04/07/2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Λειτουργική. Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία»
04/07/2018 Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
04/07/2018 Aποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη διευθυντών Τομέων του Τμήματος
26/06/2018 Aνακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος από τα μέλη ΕΤΕΠ
26/06/2018 Aνακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος από τα μέλη ΕΔΙΠ
22/06/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 617/26.6.2018
19/06/2018 Ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων για τις εκλογές διευθυντών τομέων του Τμήματος
15/06/2018 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 616/19.6.2018
04/06/2018 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 615/6.6.2018
23/05/2018 Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ- με τον αναπληρωτή του- στη Συνέλευση Τμήματος
23/05/2018 Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ- με τον αναπληρωτή του- στη Συνέλευση Τμήματος
16/05/2018 Προκηρύξεις για την εκλογή των διευθυντών Τομέων
10/05/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 614/11.5.2018
07/05/2018 Πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Καινή Διαθήκη. Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική»»
04/05/2018 Πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπλήρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παλαιά Διαθήκη-Μετάφραση των Εβδομήκοντα»
02/05/2018 Πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα καθηγητή της πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Λειτουργική. Ιστορία και Θεολογία της Θείας Λατρείας»
30/04/2018 Κρίση για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9ο έως τον 15ο αιώνα"
30/04/2018 Κρίση για εκλογή προς πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Καινή Διαθήκη. Ερμηνεία, Θεολογία και Ιστορία Χρόνων"
19/04/2018 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 608/20.4.2018
26/03/2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη. Ερμηνεία, Θεολογία και Ιστορία Χρόνων»
26/03/2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη. Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική»
26/03/2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιά Διαθήκη- Μετάφραση των Εβδομήκοντα»
26/03/2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική. Ιστορία και Θεολογία της Θείας Λατρείας»

Σελίδες