Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

07/06/2019 Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής-Χριστιανικής Παιδαγωγικής
04/06/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 639/13.6.2019
29/05/2019 Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση και τους Τομείς του Τμήματος
28/05/2019 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη διευθυντή του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής
28/05/2019 Συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική»
28/05/2019 Συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία Πρεσβυγενών Πατριαρχείων»
28/05/2019 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονες Χριστιανικές Αιρέσεις»
21/05/2019 Προκήρυξη εκλογής διευθυντών Τομέων
21/05/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 638/23.5.2019
15/05/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 637/17.5.2019
23/04/2019 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία Θρησκειών»
18/04/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 636/17.4.2019
09/04/2019 Πρόσκληση για κρίση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας» στον Τομέα Ι
03/04/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 634/5.4.2019
14/03/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 633/15.3.2019
18/02/2019 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής φιλοσοφίας»
13/02/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 632/15.2.2019
24/01/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 631/25.1.2019
18/12/2018 Πρόσκληση Συνέλευσης 630/19.12.2018
07/12/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 629/17.12.2018 - Μονιμοποίηση της επίκ. καθ. Αγγελικής Τριβυζαδάκη
29/11/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 628/3.12.2018
19/11/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80
08/11/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 627/9.11.2018
06/11/2018 Πρόσκληση για κρίση για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συμβολική. Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις»
30/10/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 625/1.11.2018
18/10/2018 Πρόσκληση εκλεκτορικού και Συνέλευσης Τμήματος για κρίση («Χριστιανική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη»)
17/10/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 623/22.10.2018
08/10/2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συμβολική. Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις»
04/10/2018 Μητρώα του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
03/10/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 622/5.10.2018

Σελίδες