Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

17/12/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 656/19.12.2019
05/12/2019 Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη ΠΔ 407/80
02/12/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 655/4.12.2019
29/11/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
26/11/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 654/28.11.2019
19/11/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 653/21.11.2019 (Ανακοινοποίηση)
19/11/2019 Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας της Συνέλευσης του Τμήματος αρ. 653
15/11/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 653/20.11.2019
06/11/2019 Πρόσκληση συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος, με θέμα την κρίση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο αιώνα»
06/11/2019 Πρόσκληση συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος, με θέμα την κρίση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του αναπλ. καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική»
21/10/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 650/23.10.2019
23/09/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 649/25.9.2019
12/09/2019 Πρόσκληση συνέλευσης για τον ορισμό 3μελούς επιτροπής για την πλήρωσης θέσης ΔΕΠ - Γνωστικό αντικείμενο: «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική»
12/09/2019 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική»
12/09/2019 Πρόσκληση συνέλευσης για τον ορισμό 3μελούς επιτροπής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ - Γνωστικό αντικείμενο: “Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο αιώνα»
10/09/2019 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο αι."
05/09/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 648/6.9.2019
30/07/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού - ακαδ. έτος 2019-2020 (επανάληψη στο ορθό!)
26/07/2019 Προκήρυξη για την ανάδειξη διευθυντή του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών
26/07/2019 Προκήρυξη για την ανάδειξη διευθυντή του Εργαστηρίου Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας
19/07/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 647/22.7.2019
11/07/2019 Πρόσκληση συνέλευσης για την κρίση πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική"
10/07/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 645/15.7.2019
07/07/2019 Πρόσκληση συνέλευσης για την κρίση πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Σύγχρονες Χριστιανικές Αιρέσεις"
07/07/2019 Πρόσκληση συνέλευσης για την κρίση πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία Πρεσβυγενών Πατριαρχείων"
01/07/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 642/3.7.2019
26/06/2019 Aνακήρυξη υποψηφιοτήτων για ανάδειξη εκπροσώπων στα όργανα του Τμήματος
25/06/2019 Απόφαση Συγκλήτου με θέμα "Πολιτική Ποιότητας ΑΠΘ"
13/06/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 641/14.6.2019
07/06/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 640.19.6.2019 / Επιτιμοποίηση του καθ. Erich Lamberz

Σελίδες