Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

04/03/2015 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 238/6.3.2015
04/03/2015 Πρόσκληση Συνέλευσης 539/6.3.2015
25/02/2015 Πρόσκληση Συνέλευσης 538/28.2.2015
11/02/2015 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 237/13.2.2015
11/02/2015 Πρόσκληση Συνέλευσης 537/13.2.2015
09/01/2015 Πρόσκληση για ορισμό αξιολογητών (Απ. Κραλίδης)
07/01/2015 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 236/9.1.2015
07/01/2015 Πρόσκληση Συνέλευσης 536/9.1.2015
22/12/2014 Ορισμός επταμελούς επιτροπής για τη θέση του αναπληρωτή καθηγητή (Γνωστικό αντικείμενο ''Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική'')
22/12/2014 Ορισμός επταμελούς επιτροπής για τη θέση του επίκουρου καθηγητή (Γνωστικό αντικείμενο ''Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη'')
22/12/2014 Ορισμός επταμελούς επιτροπής για τη θέση του αναπληρωτή καθηγητή (Γνωστικό αντικείμενο ''Ιστορία Θρησκειών'')
17/12/2014 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 235/19.12.2014
10/12/2014 Πρόσκληση Συνέλευσης 535/12.12.2014
01/12/2014 Πρόσκληση για κρίση (Κ. Κωτσιόπουλος)
30/11/2014 Πρόσκληση Συνέλευσης 534/2.12.2014
19/11/2014 Πρόσκληση Συνέλευσης 533/21.11.2014
19/11/2014 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 234/21.11.2014
05/11/2014 Ορισμός 7μελούς επιτροπής επιλογής για τη μονιμοποίηση του επί θητεία επίκουρου καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Κωτσιόπουλου
04/11/2014 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 233/4.11.2014
25/10/2014 Πρόσκληση Συνέλευσης 532/30.10.2014
08/10/2014 Πρόσκληση Συνέλευσης 531/10.10.2014
24/09/2014 Πρόσκληση Συνέλευσης 530/26.9.2014
22/09/2014 Πρόσκληση Συνέλευσης 529/23.9.2014
13/09/2014 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 231/16.9.2014
13/09/2014 Πρόσκληση Συνέλευσης 528/16.9.2014
22/08/2014 Πρόσκληση συνέλευσης 527/26.8.2014
15/07/2014 Πρόσκληση συνέλευσης 526 /17.7 2014
15/07/2014 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 230/17.7.2014
02/07/2014 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 229/3.7.2014
02/07/2014 Πρόσκληση συνέλευσης 525/3.7.2014

Σελίδες