Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

01/07/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 665/3-7-2020
30/06/2020 Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη διευθυντών Τομέων του Τμήματος
24/06/2020 Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος
24/06/2020 Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος
17/06/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 664/19-6-2020
13/05/2020 Πρόσκληση σε Συνέλευση Τμήματος 663/15-05-2020
08/04/2020 Πρόσκληση συνέλευσης 662/10.4.2020
08/03/2020 Πρόσκληση συνέλευσης 661/12.03.2020 (από αναβολή)
05/03/2020 Πρόσκληση συνέλευσης 661/6.3.2020
05/03/2020 Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος
26/02/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 660/27.2.2020
15/02/2020 Πρόσκληση συνέλευσης 659/17.2.2020
29/01/2020 Πρόσκληση συνέλευσης 658/31.1.2020
10/01/2020 Πρόσκληση συνέλευσης 657/13.1.2020
17/12/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 656/19.12.2019
05/12/2019 Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη ΠΔ 407/80
02/12/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 655/4.12.2019
29/11/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
26/11/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 654/28.11.2019
19/11/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 653/21.11.2019 (Ανακοινοποίηση)
19/11/2019 Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας της Συνέλευσης του Τμήματος αρ. 653
15/11/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 653/20.11.2019
06/11/2019 Πρόσκληση συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος, με θέμα την κρίση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο αιώνα»
06/11/2019 Πρόσκληση συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος, με θέμα την κρίση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του αναπλ. καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική»
21/10/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 650/23.10.2019
23/09/2019 Πρόσκληση συνέλευσης 649/25.9.2019
12/09/2019 Πρόσκληση συνέλευσης για τον ορισμό 3μελούς επιτροπής για την πλήρωσης θέσης ΔΕΠ - Γνωστικό αντικείμενο: «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική»
12/09/2019 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική»
12/09/2019 Πρόσκληση συνέλευσης για τον ορισμό 3μελούς επιτροπής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ - Γνωστικό αντικείμενο: “Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο αιώνα»
10/09/2019 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο αι."

Σελίδες