Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

25/02/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 682/5-3-2021 για κρίση μονιμοποίησης του επίκουρου καθηγητή με θητεία κ. Δημοσθένη Κακλαμάνου
05/02/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 681/9-2-2021
13/01/2021 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης 679/20-1-2021 (ώρα 10:00) και 680/20-1-2021 (ώρα 12:00)
18/12/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΔ407/80 - Δημοσίευση στον Τύπο
16/12/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 678/18-12-2020
02/12/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 677/4-12-2020
23/11/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 676/25-11-2020
12/11/2020 Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης Συνέλευσης 675/16-11-2020
24/10/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 672/30-10-2020
20/10/2020 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης 674/2-11-2020
19/10/2020 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης 673/2-11-2020
28/09/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 671/30-9-2020
22/09/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
15/09/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 670/17-9-2020
08/09/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 669/10-9-2020 (Ανακοινοποίηση στο ορθό)
02/09/2020 Πρόσκληση για συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Εκκλησιαστική Μουσική και Ψαλτική Τέχνη»
26/08/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 668/31-8-2020
30/07/2020 Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
28/07/2020 Διαπιστωτική πράξη Πρυτανείας ΑΠΘ για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
27/07/2020 Ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων διευθυντών Τομέων του Τμήματος
21/07/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 667/23-7-2020
17/07/2020 Ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος
09/07/2020 Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
06/07/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 666/8-7-2020
01/07/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 665/3-7-2020
30/06/2020 Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη διευθυντών Τομέων του Τμήματος
24/06/2020 Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος
24/06/2020 Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος
17/06/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 664/19-6-2020
13/05/2020 Πρόσκληση σε Συνέλευση Τμήματος 663/15-05-2020

Σελίδες