Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

06/10/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 694/8-10-2021
15/09/2021 Απολογιστική Έκθεση Κοσμητείας Θ. Ξ. ΓΙΑΓΚΟΥ (2018-2021)
09/09/2021 Σύνθεση Συνέλευσης Τμήματος και Επιτροπές Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
08/09/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 693/13-9-2021
02/09/2021 Σύνθεση Συνέλευσης Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού 2021-2022
29/07/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022"
22/07/2021 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση και τους Τομείς του Τμήματος
22/07/2021 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση και τους Τομείς του Τμήματος
06/07/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 692/8-7-2021
06/07/2021 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στους Τομείς του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
01/07/2021 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
25/06/2021 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντών Τομέων
24/06/2021 Ορισμός εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές δ/ντών τομέων
08/06/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 691/8-6-2021
01/06/2021 Προκηρύξεις για εκλογές Δ/ντών Τομέων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
26/05/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 690/28-5-2021
19/05/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 689/21-5-2021
06/05/2021 Πρόσκληση συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης (αρ.688) του Τμήματος, με θέμα την κρίση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιβλική Θεολογία και Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης»
06/05/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 687/10-5-2021
21/04/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 686/23-4-2021
07/04/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 685/9-4-2021
03/04/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 684/7-4-2021
23/03/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 683/26-3-2021
25/02/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 682/5-3-2021 για κρίση μονιμοποίησης του επίκουρου καθηγητή με θητεία κ. Δημοσθένη Κακλαμάνου
05/02/2021 Πρόσκληση Συνέλευσης 681/9-2-2021
13/01/2021 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης 679/20-1-2021 (ώρα 10:00) και 680/20-1-2021 (ώρα 12:00)
18/12/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΔ407/80 - Δημοσίευση στον Τύπο
16/12/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 678/18-12-2020
02/12/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 677/4-12-2020
23/11/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 676/25-11-2020

Σελίδες