Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

22/09/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
15/09/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 670/17-9-2020
08/09/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 669/10-9-2020 (Ανακοινοποίηση στο ορθό)
02/09/2020 Πρόσκληση για συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Εκκλησιαστική Μουσική και Ψαλτική Τέχνη»
26/08/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 668/31-8-2020
30/07/2020 Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
28/07/2020 Διαπιστωτική πράξη Πρυτανείας ΑΠΘ για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
27/07/2020 Ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων διευθυντών Τομέων του Τμήματος
21/07/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 667/23-7-2020
17/07/2020 Ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος
09/07/2020 Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
06/07/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 666/8-7-2020
01/07/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 665/3-7-2020
30/06/2020 Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη διευθυντών Τομέων του Τμήματος
24/06/2020 Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος
24/06/2020 Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος
17/06/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 664/19-6-2020
13/05/2020 Πρόσκληση σε Συνέλευση Τμήματος 663/15-05-2020
08/04/2020 Πρόσκληση συνέλευσης 662/10.4.2020
08/03/2020 Πρόσκληση συνέλευσης 661/12.03.2020 (από αναβολή)
05/03/2020 Πρόσκληση συνέλευσης 661/6.3.2020
05/03/2020 Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος
26/02/2020 Πρόσκληση Συνέλευσης 660/27.2.2020
15/02/2020 Πρόσκληση συνέλευσης 659/17.2.2020
29/01/2020 Πρόσκληση συνέλευσης 658/31.1.2020
10/01/2020 Πρόσκληση συνέλευσης 657/13.1.2020
17/12/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 656/19.12.2019
05/12/2019 Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη ΠΔ 407/80
02/12/2019 Πρόσκληση Συνέλευσης 655/4.12.2019
29/11/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Σελίδες