Ανακοινώσεις Γραμματείας (φοιτητικά)

23/07/2021 Θερινά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (από 23 Αυγούστου έως τέλος Σεπτεμβρίου)
22/07/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Ευ. Χλωρού)
20/07/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Η. Βασιλειάδης)
20/07/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Α. Γκουσδουβά)
16/07/2021 Στεγαστικό επίδομα - Ανακοίνωση - Διευκρινίσεις για πρόσθετα δικαιολογητικά
16/07/2021 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 (6/9 έως 15/11 2021)
14/07/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (M. Gusin)
14/07/2021 Ανακοίνωση για κρίση διδακτορικής διατριβής (Α. Αργυριάδου)
14/07/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Γ. Σοφρώνης)
14/07/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Αι. Κατσή)
14/07/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Α. Γκατζές)
13/07/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Κ. Παπαβασιλείου)
12/07/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Γ. Ταλαμπίρη)
09/07/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Β. Καραθανάσης)
09/07/2021 Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός 2021-22 (Ανακοινοποίηση στο ορθό)
08/07/2021 Ανακοίνωση της Γραμματείας για την εγγραφή των επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2020-2021
08/07/2021 Πίνακας Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-2021
07/07/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Α. Ουντζούδης)
07/07/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Ν. Ταουσάνης)
01/07/2021 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΩΝ 2018-19 & 2019-20 (2/8 έως 18/10 2021)
01/07/2021 Ανακοίνωση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
01/07/2021 Προκήρυξη 2021-2022 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θρησκευτικός & Προσκυνηματικός Τουρισμός"
29/06/2021 Προκήρυξη 2021-2022 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία & Πολιτισμός"
28/06/2021 Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Γ. Μπετίκη)
24/06/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ-ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
18/06/2021 Διαδικτυακό θερινό σχολείο “Russian Woman-Russian Power” (23.8 -12.9.2021) από το Πανεπιστήμιο Ural Federal University της Ρωσίας
17/06/2021 Συμφωνία ΑΠΘ με το “Al.I. Cuza” University of Iasi, Ρουμανίας- Ανακοίνωση προκήρυξης δύο (2) υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού
10/06/2021 Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός 2021-22
09/06/2021 Προκήρυξη 2021-2022 ΠΜΣ Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και την Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους
08/06/2021 Εκπροσώπηση των φοιτητών στα συλλογικά όργανα

Σελίδες