Ανακοινώσεις Μαθημάτων

24/02/2019 Έναρξη παραδόσεων επιλεγόμενου μαθήματος «Πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα στη Βυζαντινή Ανατολή και τη Λατινική Δύση: από το Βυζάντιο στο Δυτικό Μεσαίωνα και την Ιταλική Αναγέννηση» (Θ310)
24/02/2019 Σχετικά με το επιλεγόμενο μάθημα «Ασκήσεις σε χριστιανικά μνημεία, μουσεία και συλλογές βυζαντινής τέχνης» (Θ333)
23/02/2019 Έναρξη παραδόσεων του επιλεγομένου "Ιστορία Χρόνων της Καινής Διαθήκης" [Θ311]
20/02/2019 Ανακοίνωση για το επιλεγόμενο μάθημα "Εφαρμογές Θρησκευτικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας με έμφαση στο Θρησκευτικό Τουρισμό" (Θ242)
19/02/2019 Έναρξη επιλεγόμενων μαθημάτων των π. Βασιλείου Γεωργόπουλου και π. Χρήστου Φιλιώτη-Βλαχάβα
15/02/2019 Σχετικά με τις παραδόσεις των μαθημάτων "Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη" (Υ201) και "Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης" (Υ401)
15/02/2019 Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος ΥΕ13 “Ερμηνευτική των βιβλικών κειμένων”
15/02/2019 Ανακοίνωση για το επιλεγόμενο «Εκπαίδευση και άσκηση στη σύγχρονη αγιογραφία και το ψηφιδωτό»
05/02/2019 Εξέταση του επιλεγομένου της αναπλ. καθ. Άννας Καραμανίδου
05/02/2019 Ανακοίνωση για τους επί πτυχίω φοιτητές/τριες που οφείλουν τα μαθήματα του Αν. Καθηγ. Αθανασίου Παπαρνάκη
29/01/2019 Εξετάσεις επιλεγόμενου μαθήματος Επικ. Καθ. Κωνσταντίνου Μποζίνη
27/01/2019 Εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος "Θέματα Ορθόδοξης Βιοηθικής" (Χ295)
27/01/2019 Εξέταση του μαθήματος "Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική" [ΥΕ09]
27/01/2019 Εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος "1517 - 2017. 500 χρόνια από τη Μεταρρύθμιση" (Χ311)
24/01/2019 Εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος "Ο βυζαντινός 7ος αιώνας ως εποχής μετάβασης" (Χ235)
24/01/2019 Ανακοίνωση εξέτασης μαθημάτων αναπλ. καθ. Γεωργίου Γκαβαρδίνα
22/01/2019 Γ΄ Συνάντηση του μεταπτυχιακού Colloquium Λειτουργικής του Εργαστηρίου Λειτουργικών Μελετών (2018-2019)
21/01/2019 Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος "Η χρήση των Η/Υ στη Θεολογική Έρευνα Α"-Χ142
21/01/2019 Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος "Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Α"-Χ253
21/01/2019 Έναρξη Πρακτικής Άσκησης Παιδαγωγικών
21/01/2019 Exegeticum για το μήνα Ιανουάριο
16/01/2019 Αλλαγή ημέρας εξέτασης των Αγγλικών
16/01/2019 Εξέταση του επιλεγομένου "Εθνικά θέματα σχετιζόμενα με τις χώρες της Χερσονήσου του Αίμου" (Χ112)
14/01/2019 Εξέταση των επιλεγομένων μαθημάτων της κ. Ελένης Αντωνοπούλου, μέλους ΕΔΙΠ
13/01/2019 Εξέταση των επιλεγομένων μαθημάτων της κ. Ελένης Χρυσάφη, ΕΔΙΠ
10/01/2019 Αναβολή του μεταπτυχιακού μαθήματος "Θέματα μεθοδολογίας της Πατρολογικής, Αγιολογικής και Βιβλικής έρευνας"
10/01/2019 Αναβολή του Σεμιναρίου "Πατέρες-Γραφή-Παράδοση"
09/01/2019 Aναβολή του μαθήματος "Εισαγωγή και Κριτική του Κειμένου της ΚΔ" στις 9.1.2019
08/01/2019 Εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος "Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016" (Χ 304)
08/01/2019 Εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος "Οι Θεομητορικές εορτές: Ιστορία-Γραμματεία-Θεολογία-Τέχνη" (Χ322)

Σελίδες