Ανακοινώσεις Μαθημάτων

19/12/2019 Exegeticum Δεκεμβρίου 2019
12/12/2019 Ανακοίνωση για τις εξετάσεις στην Παλαιά Διαθήκη
12/12/2019 Εξέταση επιλεγομένων μαθημάτων: ''Θρησκεία και Πολιτική'' (Χ291) & ''Κοινότητα και Κοινωνία. Θέσεις της Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού'' (Χ221)
12/11/2019 Αλλαγή ώρας του μεταπτυχιακού μαθήματος της κ. Καραμανίδου
11/11/2019 Έναρξη παραδόσεων μεταπτυχιακού μαθήματος "Αρχές και Μέθοδοι του Ποιμαντικού Έργου" (ΠΜ16)
11/11/2019 Έναρξη παραδόσεων του μεταπτυχιακού μαθήματος "Φιλολογικά και Ιστορικά ζητήματα της Καινής Διαθήκης"
07/11/2019 Σχετικά με τα επιλεγόμενα της αναπλ. καθ. κ. Άννας Καραμανίδου
07/11/2019 Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα των Αγγλικών στις 11.11.2019
04/11/2019 Exegeticum Νοεμβρίου 2019
03/11/2019 Αναβολή του μαθήματος "Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης"
29/10/2019 Αναβολή του Μαθήματος [Χ323] Θέματα Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αγιολογίας και Υμνογραφίας
29/10/2019 Αναβολή του Μαθήματος [Χ322] «Οι Θεομητορικές εορτές: Ιστορία - Γραμματεία - Θεολογία - Τέχνη»
29/10/2019 Αναβολή του Μαθήματος [Υ307] «Υμνολογία»
29/10/2019 Αναβολή του μαθήματος "Εισαγωγή και κριτική του κειμένου της ΚΔ" [Υ101] στις 30.10.2019
29/10/2019 Επιλεγόμενα και Μεταπτυχιακά Μαθήματα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Ευαγγελίας Γ. Δάφνη
29/10/2019 Αναβολή του μαθήματος Χ283-Περί Δαιμόνων και Αγγέλων
23/10/2019 Σχετικά με το επιλεγόμενο "Κατηχητική με στοιχεία Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας"
23/10/2019 Σχετικά με τα μαθήματα της Βυζαντινής Χορωδίας
23/10/2019 Αναβολή του μαθήματος "Εκκλησιαστική Μουσικά" [Υ109]
22/10/2019 Αναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος “Πατρολογία Ι” (Υ102)
21/10/2019 Σχετικά με το επιλεγόμενο μάθημα "Θεολογία Μικρασιατών Πατέρων" (Χ251)
21/10/2019 Έναρξη παραδόσεων του επιλεγόμενου μαθήματος του αναπλ. καθηγητή Κωνσταντίνου Μποζίνη "Ο διάλογος ελληνικής φιλοσοφίας και χριστιανισμού στους Απολογητές του 2ου μ.Χ αιώνα" (Χ259)
17/10/2019 Διδασκαλία επιλεγομένου μαθήματος "Το Χριστολογικό Δόγμα κατά τον 5ο αιώνα" [Χ330]
16/10/2019 Αναβολή του μαθήματος “Ο Βυζαντινός Ησυχασμός και η Φιλοκαλική παράδοση” (Χ325)
16/10/2019 Αναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος "Ερμηνεία Καινής Διαθήκης" (Υ301) - το δεύτερο μέρος της Ερμηνείας των Ευαγγελίων
16/10/2019 Aναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος "Εισαγωγή και Κριτική του Κειμένου της ΚΔ" [Υ101]
16/10/2019 Σχετικά με το επιλεγόμενο μάθημα "Περιδιαβαίνοντας στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Κείμενα και Μνημεία" [Χ332]
15/10/2019 Διδασκαλία των μαθημάτων "Θρησκεία και Πολιτική" (Χ291) και "Κοινότητα και Κοινωνία. Θέσεις της Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού" (Χ221)
15/10/2019 Διδασκαλία του επιλεγόμενου μαθήματος του π. Στυλιανού Τσιπούρα «Η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ» (Χ321)
15/10/2019 Σχετικά με το επιλεγόμενο μάθημα Χ332-Περιδιαβαίνοντας στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Κείμενα και Μνημεία

Σελίδες