Ανακοινώσεις Μαθημάτων

16/02/2014 Έναρξη επιλεγομένου μαθήματος Θ175 «Λατινικά Χριστιανικά Κείμενα» (αναπλ. καθηγήτρια Κυριακούλα Παπαδημητρίου)
16/02/2014 Έναρξη μαθήματος ΥΕ13 «Ερμηνευτική τω βιβλικών κειμένων», Στ΄ και Η΄ εξ. (αναπλ. καθηγήτρια Κυριακούλα Παπαδημητρίου)
16/02/2014 Έναρξη μαθημάτων "Θεολογία της Καινής Διαθήκης" (ΥΕ12)
16/02/2014 Έναρξη επιλεγομένων μαθημάτων Θ264 και Θ292 (λέκτορας Αικ. Τσαλαμπούνη)
16/02/2014 Έναρξη μαθημάτων Υ404 (Θεολογία και σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή - Σεμινάριο)
16/02/2014 Έναρξη μαθημάτων ΥΕ20 (π. Αθ. Γκίκας)
14/02/2014 Eξετάσεις Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας (Υ203)
13/02/2014 Eξετάσεις επιλεγομένου μαθήματος Χ279 (επίκ. καθ. Απ. Κραλίδης)
11/02/2014 Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014
06/02/2014 Εξετάσεις επιλεγομένου Χ81 (π. Αθανάσιος Γκίκας)
05/02/2014 Εξετάσεις μαθημάτων 706Υ και 806Υ: επί πτυχίω φοιτητές
28/01/2014 Εξέταση μαθήματος εαρινού εξαμήνου ΥΕ14 (Ιστορία των Θρησκειών και Διαθρησκειακός Διάλογος) - Θερινού εξαμήνου (ανακοινοποίηση)
26/01/2014 Εξετάσεις και εξεταστέα ύλη επιλεγομένου Χ259 (επίκ. καθ. Κ. Μποζίνης)
25/01/2014 Εξετάσεις μαθημάτων 503Υ, 602Υ και 701Υ: επι πτυχίω φοιτητές
23/01/2014 Εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας: επί πτυχίω φοιτητές
22/01/2014 Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας: επί πτυχίω φοιτητές
22/01/2014 Ώρες εξέτασης του μαθήματος ΥΕ09 (Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική)
21/01/2014 Εξετάσεις επιλεγομένου Χ246 (π. Χ. Φιλιώτης)
16/01/2014 Εξετάσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Ιστορία" (Υ104) : επί πτυχίω φοιτητές
16/01/2014 Εξετάσεις επιλεγομένου Χ269 (Β. Κουκουσάς)
16/01/2014 Πρόγραμμα εξέτασης γαλλικών και γερμανικών
13/01/2014 Εξετάσεις των μαθημάτων 105Υ και 303Υ: επί πτυχίω φοιτητές
13/01/2014 Eξετάσεις του μαθήματος της Αγιολογίας: για όλους τους φοιτητές (και τους επί πτυχίω)
13/01/2014 Εξετάσεις του μαθήματος 708Υ "Εκκλησιαστική γραμματεία 3": επί πτυχίω φοιτητές
13/01/2014 Εξετάσεις των επιλεγομένων Χ264 και Χ265 (επίκ. καθ. Άννα Καραμανίδου)
13/01/2014 Εξετάσεις επιλεγομένου μαθήματος Χ278 (επίκ. καθ. Μ. Βάντσος)
13/01/2014 Εξετάσεις των μαθημάτων 702Υ και 803Υ: επί πτυχίω φοιτητές
12/01/2014 Εξετάσεις των μαθημάτων 405Υ και 701Υ για τους επί πτυχίω φοιτητές και του επιλεγόμενου Χ251 (λέκτορας Θ. Πιτταράς)
12/01/2014 Διανομή του βιβλίου για το επιλεγόμενο Χ266 (λέκτορας Σ. Λάμπρου)
12/01/2014 Εξετάσεις του μαθήματος "Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη"

Σελίδες