Ανακοινώσεις Μαθημάτων

28/01/2014 Εξέταση μαθήματος εαρινού εξαμήνου ΥΕ14 (Ιστορία των Θρησκειών και Διαθρησκειακός Διάλογος) - Θερινού εξαμήνου (ανακοινοποίηση)
26/01/2014 Εξετάσεις και εξεταστέα ύλη επιλεγομένου Χ259 (επίκ. καθ. Κ. Μποζίνης)
25/01/2014 Εξετάσεις μαθημάτων 503Υ, 602Υ και 701Υ: επι πτυχίω φοιτητές
23/01/2014 Εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας: επί πτυχίω φοιτητές
22/01/2014 Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας: επί πτυχίω φοιτητές
22/01/2014 Ώρες εξέτασης του μαθήματος ΥΕ09 (Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική)
21/01/2014 Εξετάσεις επιλεγομένου Χ246 (π. Χ. Φιλιώτης)
16/01/2014 Εξετάσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Ιστορία" (Υ104) : επί πτυχίω φοιτητές
16/01/2014 Εξετάσεις επιλεγομένου Χ269 (Β. Κουκουσάς)
16/01/2014 Πρόγραμμα εξέτασης γαλλικών και γερμανικών
13/01/2014 Εξετάσεις των μαθημάτων 105Υ και 303Υ: επί πτυχίω φοιτητές
13/01/2014 Eξετάσεις του μαθήματος της Αγιολογίας: για όλους τους φοιτητές (και τους επί πτυχίω)
13/01/2014 Εξετάσεις του μαθήματος 708Υ "Εκκλησιαστική γραμματεία 3": επί πτυχίω φοιτητές
13/01/2014 Εξετάσεις των επιλεγομένων Χ264 και Χ265 (επίκ. καθ. Άννα Καραμανίδου)
13/01/2014 Εξετάσεις επιλεγομένου μαθήματος Χ278 (επίκ. καθ. Μ. Βάντσος)
13/01/2014 Εξετάσεις των μαθημάτων 702Υ και 803Υ: επί πτυχίω φοιτητές
12/01/2014 Εξετάσεις των μαθημάτων 405Υ και 701Υ για τους επί πτυχίω φοιτητές και του επιλεγόμενου Χ251 (λέκτορας Θ. Πιτταράς)
12/01/2014 Διανομή του βιβλίου για το επιλεγόμενο Χ266 (λέκτορας Σ. Λάμπρου)
12/01/2014 Εξετάσεις του μαθήματος "Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη"
12/01/2014 Εξετάσεις επιλεγομένου μαθήματος Χ198 (λέκτορας Αγγ. Τριβυζαδάκη)
12/01/2014 Εξετάσεις μαθημάτων 305Υ, 406Υ και 504Υ: επί πτυχίω φοιτητές
10/01/2014 Εξετάσεις επιλεγομένου μαθήματος Χ227 (λέκτορας Δ. Νικολακάκης)
10/01/2014 Εξετάσεις επιλεγομένου μαθήματος Χ273 (π. Σπυρίδων Αντωνίου)
10/01/2014 Εξετάσεις στα μαθήματα 209Υ, 308Υ και 507Υ: επί πτυχίω φοιτητές
10/01/2014 Εξετάσεις μαθημάτων 102Υ (Γενική Εισαγωγή) και 401Υ: επί πτυχίω φοιτητές
10/01/2014 Εξετάσεις του επιλεγομένου Χ253 (αντιπρ. Δ. Λιάλιου)
10/01/2014 Εξετάσεις του μαθήματος 602Υ (Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών Κειμένων 1): επί πτυχίω φοιτητές
10/01/2014 Εξετάσεις του μαθήματος 802Υ (Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών κειμένων 2): επί πτυχίω φοιτητές
09/01/2014 Εξετάσεις του επιλεγομένου μαθήματος Χ152 (αναπλ. καθηγ. Κ. Παπαδημητρίου)
09/01/2014 Εξετάσεις μαθημάτων 106Υ και 804Υ (παλαιού προγράμματος) και Υ205 (νέου προγράμματος)

Σελίδες