Ανακοινώσεις Μαθημάτων

10/01/2014 Εξετάσεις επιλεγομένου μαθήματος Χ273 (π. Σπυρίδων Αντωνίου)
10/01/2014 Εξετάσεις στα μαθήματα 209Υ, 308Υ και 507Υ: επί πτυχίω φοιτητές
10/01/2014 Εξετάσεις μαθημάτων 102Υ (Γενική Εισαγωγή) και 401Υ: επί πτυχίω φοιτητές
10/01/2014 Εξετάσεις του επιλεγομένου Χ253 (αντιπρ. Δ. Λιάλιου)
10/01/2014 Εξετάσεις του μαθήματος 602Υ (Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών Κειμένων 1): επί πτυχίω φοιτητές
10/01/2014 Εξετάσεις του μαθήματος 802Υ (Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών κειμένων 2): επί πτυχίω φοιτητές
09/01/2014 Εξετάσεις του επιλεγομένου μαθήματος Χ152 (αναπλ. καθηγ. Κ. Παπαδημητρίου)
09/01/2014 Εξετάσεις μαθημάτων 106Υ και 804Υ (παλαιού προγράμματος) και Υ205 (νέου προγράμματος)
09/01/2014 Εξετάσεις του επιλεγομένου μαθήματος Χ235 (καθ. Κ. Χρήστου)
08/01/2014 Εξετάσεις των μαθημάτων 306Υ και 609Υ: φοιτητές επί πτυχίω
08/01/2014 Εξετάσεις του μαθήματος "Κανονικό Δίκαιο 2" (805Υ): επί πτυχίω
08/01/2014 Λειτουργική – Ιστορία και Θεολογία της Θείας Λατρείας (703Υ): επί πτυχίω φοιτητές
08/01/2014 Εξετάσεις μαθημάτων Υ201 και Υ401: όλοι οι φοιτητές
08/01/2014 Εξετάσεις επιλεγομένου μαθήματος "Το κανονικό έργο των Κολλυβάδων" (Χ247)
07/01/2014 Εξετάσεις στο μάθημα "Πηγές της Θείας Λατρείας. Τελετουργική" [611Υ] - Επί πτυχίω
07/01/2014 Εξετάσεις επιλεγομένου μαθήματος "Τελετουργικά ζητήματα" [Χ241] - π. Χρυσ. Νάσσης
07/01/2014 Εξέταση στο μάθημα Ερμηνεία Συνοπτικών Ευαγγελίων και Πράξεων των Αποστόλων [202Υ] - Επί πτυχίω φοιτητές
25/10/2013 Ανακοίνωση για την παιδαγωγική επάρκεια
23/10/2013 Ανακοίνωση για τα παιδαγωγικά
15/10/2013 Ενημέρωση για την παιδαγωγική επάρκεια (ΝΕΟ)

Σελίδες