Ανακοινώσεις Μαθημάτων

28/08/2021 Ανακοίνωση για την επικουρική - ενισχυτική διδασκαλία του μαθήματος "Κανονικό Δίκαιο Ι. Πηγές και Γενικό Μέρος" (Υ405)
27/08/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Χ227-Εκκλησιαστικό Περιουσιακό Δίκαιο
27/08/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Θ237-Το Δίκαιο του Αγίου Όρους
27/08/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ29-Εκκλησιαστικό Δίκαιο
24/08/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Χ334 - "Λατρεία και αγιότητα"
24/08/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Θ331 - "Ζητήματα Θεολογίας και Λειτουργικής τάξεως στη Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου"
24/08/2021 Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος Χ177 "Η νοερά προσευχή στην Ορθόδοξη Λειτουργική Παράδοση"
24/08/2021 Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Θ287 – "Ρεαλισμός και σύμβολο στη Θεία Λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας"
21/08/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
26/06/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
22/06/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Θ331 – Ζητήματα Θεολογίας και Λειτουργικής τάξεως στη Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου
22/06/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Θ287 – Ρεαλισμός και σύμβολο στη Θεία Λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας
19/06/2021 Eνημέρωση για το μάθημα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 1,Εισαγωγή και αισθητική της λατρείας, Υ208
18/06/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Υ402 "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΧΡΟΝΩΝ"-Ομάδες Φοιτητών
17/06/2021 Εξέταση επιλεγομένων μαθημάτων της Ελένης Χρυσάφη, ΕΔΙΠ
16/06/2021 Πρόγραμμα μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας
15/06/2021 Ανακοίνωση για τα μαθήματα Παλαιάς Διαθήκης Υ201 και Υ401
15/06/2021 Εξετάσεις επιλεγομένου Θ320Π – Η κοινωνική ένταξη των μαθητών και η θρησκευτική αγωγή
14/06/2021 Εξετάσεις επιλεγόμενου μαθήματος Θ340 «Το άγιον Βάπτισμα»
14/06/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ28 - ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΙ - Ώρες εξέτασης
11/06/2021 Ανακοίνωση εξέτασης του μαθήματος Υ405 - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
10/06/2021 Ανακοίνωση για το μάθημα Υ208-"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ"
10/06/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Υ408 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
08/06/2021 Ανακοίνωση για το επιλεγόμενο μάθημα "Το Δίκαιο του Αγίου Όρους" (Θ237)
08/06/2021 Ανακοίνωση για το μάθημα "Εκκλησιαστικό Δίκαιο" (ΥΕ29)
07/06/2021 Ώρες εξέτασης του μαθήματος ΥΕ03-Ιστορία Δογμάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές
06/06/2021 Εξετάσεις επιλεγομένου μαθήματος Θ353 Ο ΛΟΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ. ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
04/06/2021 Εξέταση επιλεγόμενων μαθημάτων του π. Στυλιανού Χατζηγρηγορίου
04/06/2021 Ώρες εξέτασης του μαθήματος Υ108 "Ιστορία του Βυζαντινού Πολιτισμού και του Νέου Ελληνισμού" για τους επί πτυχίω φοιτητές
03/06/2021 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Σελίδες