Ανακοινώσεις Μαθημάτων

21/09/2020 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Υ308 - "Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας" - Ώρες εξέτασης
20/09/2020 Εξέταση των επιλεγόμενων μαθημάτων του καθηγητή Μ. Βάντσου
16/09/2020 Ανακοίνωση-Ώρες εξέτασης του μαθήματος ΥE18 - "Συμβολική - Οικουμενική Κίνηση - Διαχριστιανικές Σχέσεις"
15/09/2020 Λίστα εξέτασης στο μάθημα Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική (ΥΕ09)
15/09/2020 Σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων ΥΕ27 "Ομιλητική" και Υ208 "Λειτουργική Ι. Εισαγωγή και Αισθητική της Θείας Λατρείας" του αν. Καθηγητή Τρύφωνα Τσομπάνη
14/09/2020 Κατάλογος με τις ώρες εξέτασης του μαθήματος Υ108 - "Ιστορία του Βυζαντινού Πολιτισμού και του Νέου Ελληνισμού"
14/09/2020 Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος Υ301 "Ερμηνεία Καινής Διαθήκης" [Συνοπτικά ευαγγέλια]
12/09/2020 Εξέταση μαθήματος ΥΕ03 "Ιστορία Δογμάτων"
11/09/2020 Εξετάσεις του μαθήματος Υ108 - "Ιστορία του Βυζαντινού Πολιτισμού και του Νέου Ελληνισμού"
11/09/2020 Εξετάσεις του μαθήματος Υ402 -"Χριστιανική Γραμματεία και Θεολογία των μετά την Άλωση Χρόνων"
10/09/2020 Εξέταση του μαθήματος Υ308 "Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας"
10/09/2020 ΥΕ11 'Θεολογία, Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον' - Εξέταση με φυσική παρουσία
08/09/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ (Υ306). ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
07/09/2020 Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος Χ334 - "Λατρεία και αγιότητα"
07/09/2020 Εξέταση του μαθήματος “Συμβολική–Οικουμενική Κίνηση–Διαχριστιανικές Σχέσεις” (ΥΕ 18)
07/09/2020 Εξετάσεις μαθημάτων της καθηγήτριας κ. Κ. Παπαδημητρίου με φυσική παρουσία
07/09/2020 Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος: “ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” (Θ320Π)
04/09/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΑ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
04/09/2020 Εξέταση επιλεγόμενων μαθημάτων "Εκπαίδευση και Άσκηση στη Σύγχρονη Αγιογραφία"
03/09/2020 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ28 ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΙΙ - Ώρες εξέτασης
03/09/2020 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ26 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - Ώρες εξέτασης
03/09/2020 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ25 ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ Ι - Ώρες εξέτασης
02/09/2020 Εξέταση μαθήματος "Εκκλησιαστικό Δίκαιο" (ΥΕ29) του αν. Καθηγητή κ. Δημήτριου Νικολακάκη
02/09/2020 Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος του αν. Καθηγητή κ. Δημήτριου Νικολακάκη (Θ237) "Το Δίκαιο του Αγίου Όρους"
02/09/2020 Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος του αν. Καθηγητή κ. Δημήτριου Νικολακάκη (Χ227) "Εκκλησιαστικό Περιουσιακό Δίκαιο"
02/09/2020 Εξέταση επιλεγομένων μαθημάτων του Επίκουρου Καθηγητή κ. Δ. Κακλαμάνου με φυσική παρουσία
02/09/2020 Εξέταση μαθήματος [Υ 307] «Υμνολογία» με φυσική παρουσία
02/09/2020 Εξέταση επιλεγομένων μαθημάτων του Καθηγητή κ. Σ. Πασχαλίδη και του Επίκουρου Καθηγητή κ. Δ. Κακλαμάνου με φυσική παρουσία
02/09/2020 Εξέταση επιλεγομένου μαθήματος [Χ 325] «Ο Βυζαντινός Ησυχασμός και η Φιλοκαλική παράδοση» με φυσική παρουσία
02/09/2020 Εξέταση μαθήματος [ΥΕ 02] «Πατέρες - Γραφή - Παράδοση (Σεμινάριο)» με φυσική παρουσία

Σελίδες