Ανακοινώσεις Μαθημάτων

24/10/2021 ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ105 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
13/10/2021 Παραδόσεις των επιλεγομένων μαθημάτων της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Ευαγγελίας Γ. Δάφνη
09/10/2021 Πρόγραμμα μαθημάτων ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-τριών για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022
07/10/2021 Πρόσβαση στο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος
23/09/2021 Κατάλογος εξεταζόμενων φοιτητών στις εξετάσεις του μαθήματος Υ306 - Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
20/09/2021 Ώρες εξέτασης του μαθήματος Υ308 - "Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας"
19/09/2021 Εξέταση επιλεγομένων μαθημάτων του καθηγητή Μ. Βάντσου
19/09/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ09 "Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική”
16/09/2021 Ανακοίνωση εξέτασης του μαθήματος "Λειτουργική Ι, Εισαγωγή και Αισθητική της Λατρείας" - Υ208
15/09/2021 Ανακοίνωση εξέτασης μαθήματος "Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού" (Υ306)
15/09/2021 Ώρες εξέτασης του μαθήματος Υ108-Ιστορία του Βυζαντινού Πολιτισμού και του Νέου Ελληνισμού
15/09/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Υ302 «ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ» (Σεπτέμβριος 2021)
15/09/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση των επιλεγομένων μαθημάτων (Θ326, Θ327, Χ308) της αναπλ. καθηγήτριας Σουλτάνας Λάμπρου (Σεπτέμβριος 2021)
13/09/2021 Εξέταση αγγλικής γλώσσας
12/09/2021 Ανακοίνωση εξέτασης επιλεγόμενων μαθημάτων Χ317, Χ327 και Θ353 της Αναπλ. Καθ. Άννας Καραμανίδου
09/09/2021 Ώρες εξέτασης του μαθήματος ΥE 18 - "Συμβολική - Οικουμενική Κίνηση - Διαχριστιανικές Σχέσεις"
08/09/2021 Εξέταση επιλεγομένων της κ. Ελένης Χρυσάφη, ΕΔΙΠ (Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021)
07/09/2021 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (Υ405)
06/09/2021 Ανακοίνωση εξέτασης μαθημάτων Παλαιάς Διαθήκης - Σεπτέμβριος 2021
06/09/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΥΕ08)
02/09/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ28 - ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΙ - Ώρες εξέτασης
02/09/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ26 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - Ώρες εξέτασης
02/09/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ25 - ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ι - Ώρες εξέτασης
01/09/2021 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3/9)
01/09/2021 Ανακοίνωση εξέτασης του μαθήματος "Χριστιανική Γραμματεία και Θεολογία των μετά την Άλωση Χρόνων"-Υ402
01/09/2021 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙI. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΥΕ08)
31/08/2021 Εξέταση επιλεγομένων μαθημάτων της κ. Ε. Αντωνοπούλου
31/08/2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Διδασκαλία και η Μαρτυρία κατά τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο” (Θ 314)
31/08/2021 Εξέταση του μαθήματος “Συμβολική–Οικουμενική Κίνηση–Διαχριστιανικές Σχέσεις” (ΥΕ 18)
31/08/2021 Εξέταση επιλεγόμενων μαθημάτων κ. Παρασκευής Παπαδημητρίου - Σεπτέμβριος 2021

Σελίδες