Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.:

1ος όροφος κτιρίου Θεολογικής Σχολής
Τηλ. +30 2310 996690, 996691
Fax +30 2310 996694
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 8.00-20.30 και Παρασκευή 8.00-15.00

 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.

Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Χ.Α.:

Βιβλιοθήκη Κ.Β.Ε.

Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης