Εργαστήρια

Ώρες λειτουργίας:  Δευτέρα - Παρασκευή 11.00-13.00

Στη νησίδα Η/Υ διδάσκονται τα επιλεγόμενα μαθήματα πληροφορικής που προσφέρει το Τμήμα, καθώς και άλλα επιλεγόμενα και μεταπτυχιακά μαθήματα.

 

  • EXEGETICUM - Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας