Βιβλιοθήκη Σχολής

Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής

Θεολογική Σχολή ΑΠΘ (1ος όροφος, δίπλα στην Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας)

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 996690-91, fax: 2310 996691

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Πέμπτη 8:30-19:30 και Παρασκευή 8:30-14:30

Προσωπικό βιβλιοθήκης

Κατερίνα Μπρανιώτου, υπεύθυνη βιβλιοθήκης (email: braniot@past.auth.gr)
Απόστολος Τζελιάτης, υπάλληλος βιβλιοθήκης
Αλεξάνδρα Τσαρουχίδου, υπάλληλος βιβλιοθήκης

 

Κάτοψη βιβλιοθήκης (από την 3η έκθεση πεπραγμένων)

Κανονισμός λειτουργίας βιβλιοθήκης

 

1η έκθεση πεπραγμένων

2η έκθεση πεπραγμένων

3η έκθεση πεπραγμένων

4η έκθεση πεπραγμένων

5η έκθεση πεπραγμένων

6η έκθεση πεπραγμένων