Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2021

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2021 (μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές)

Εξετάσεις γαλλικής γλώσσας, A' εξάμηνο, Ιουνίου 2021

Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ Ιούνιος 2021

Eξετάσεις γερμανικής γλώσσας, χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

 

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2020

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2020 (ΜΟΝΟ για επί πτυχίω φοιτητές)

Εξετάσεις γαλλικής γλώσσας Β΄ εξαμήνου Ιούνιος 2020

ΣΝΕΓ - Εξετάσεις νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας - Ιούνιος 2020

Πρόγραμμα εξετάσεων Ξένων Γλωσσών (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020)

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020 ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ