Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2021

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2021 (μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές)

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

Εξετάσεις γαλλικής γλώσσας, χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Eξετάσεις γερμανικής γλώσσας, χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ Φεβρουάριος 2021

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2020

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2020 (ΜΟΝΟ για επί πτυχίω φοιτητές)

Εξετάσεις γαλλικής γλώσσας Β΄ εξαμήνου Ιούνιος 2020

ΣΝΕΓ - Εξετάσεις νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας - Ιούνιος 2020

Πρόγραμμα εξετάσεων Ξένων Γλωσσών (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020)

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020 ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ