Διοίκηση του Τμήματος

ΔIOIKHΣH TOY TMHMΑTOΣ

Όργανα Διοίκησης του Tμήματος είναι ο Πρόεδρος και η Συνέλευση του Tμήματος

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Χρήστου, καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Απόστολος Κραλίδης, καθηγητής

Διευθυντές Tομέων:

Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας: Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, αναπλ. καθηγήτρια

Τομέας Ιστορίας, Δόγματος, Διορθόδοξων και Διαχριστιανικών σχέσεων: Ιωάννης Μπάκας, αναπλ. καθηγητής

Τομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης: Τρύφων Τσομπάνης, καθηγητής

Τομέας Δικαίου, Οργανώσεως, Ζωής και Διακονίας της Εκκλησίας:  Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, αναπλ. καθηγητής

Γραμματέας: Μαρία Παρασκευά

 

ΣYNΕΛΕYΣH ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Χρήστου, καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Απόστολος Κραλίδης, καθηγητής

Διευθυντές Tομέων:

Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας: Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, αναπλ. καθηγήτρια

Τομέας Ιστορίας, Δόγματος, Διορθόδοξων και Διαχριστιανικών σχέσεων: Ιωάννης Μπάκας, αναπλ. καθηγητής

Τομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης: Τρύφων Τσομπάνης, καθηγητής

Τομέας Δικαίου, Οργανώσεως, Ζωής και Διακονίας της Εκκλησίας:  Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, αναπλ. καθηγητής

Mέλη: Οι καθηγητές κι οι εκπρόσωποι των ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Τμήματος και του Συλλόγου των Φοιτητών

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπές Τμήματος 2020-2021

Επιτροπές Τμήματος 2019-2020