Μεταπτυχιακό Τμήματος "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός"

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός" στις εξής τρεις κατευθύνσεις:

α) Βιβλικών, Πατερικών, Αγιολογικών και Θρησκειολογικών Σπουδών

β) Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και Αρχαιολογίας

γ) Εφαρμοσμένης Θεολογίας

 

Μαθήματα ΠΜΣ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ

Κανονισμός Σπουδών ΠΜΣ

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακές εργασίες