Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προπτυχιακού

Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 22 Φεβρουαρίου 2021

(ΝΕΟ) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Υποχρεωτικών και Υποχρεωτικής Επιλογής Διαδικτυακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 (ισχύει από 22.2.2021)

(ΝΕΟ) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Επιλεγόμενων Διαδικτυακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Πρόγραμμα διδασκαλίας Γαλλικής Γλώσσας Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

B' εξάμηνο  

[Y201] -Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ
https://authgr.zoom.us/j/93537571027

TΕ 08:00-11:00

[Υ202] -Πατρολογία ΙΙ. Γραμματεία και Θεολογία των Πατέρων (5ος - 8ος αι.)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ
https://authgr.zoom.us/j/99175890592?pwd=dnNzZG9kVFZOYlhkRk1Xa3dFVE5BZz09

ΔΕ 08:00-11:00

[Υ203] -Γενική εκκλησιαστική ιστορία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ - ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
https://authgr.zoom.us/j/98086988507

ΤΡ 09:00-12:00

[Υ204] - Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των άλλων πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Εκκλησίας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
https://authgr.zoom.us/s/97666254869?pwd=ZlMwYkhqTHp0TzlPQVFBRzV2VVVvdz09

ΤΕ 11:00-14:00

[Υ206] -Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗ
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/atrivyza/LDTLXQIC

ΔΕ 11:00-14:00

[Υ208] -Λειτουργική Ι. Εισαγωγή και αισθητική της Λατρείας
ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ
https://authgr.zoom.us/j/99902174202?pwd=UnI1anZJOG95OUVMc3ZyUDRQS1djQT09

ΠΕ 11:00-13:00

[Υ209Π] - Θεολογία, εκπαιδευτική τεχνολογία και επιστημονική μεθοδολογία
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΕΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
https://authgr.zoom.us/j/91011253731

ΤΡ 15:00-18:00
Δ΄ εξάμηνο  

[Υ401] - Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ
https://authgr.zoom.us/j/92465598118

ΤΕ 12:00-14:00

ΠΕ 12:00-13:00

[Υ402] - Χριστιανική γραμματεία και θεολογία των μετά την Άλωση χρόνων
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/annakarm/AIF0PLLL

ΠΕ 15:00-18:00

[Υ403] - Ιστορία των σλαβικών και λοιπών ορθοδόξων εκκλησιών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
https://authgr.zoom.us/j/96601171085?pwd=OTNXQjdWY2RHVlNub0dzKzZuaEw0QT09

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
https://authgr.zoom.us/s/97666254869?pwd=ZlMwYkhqTHp0TzlPQVFBRzV2VVVvdz09

ΔΕ 09:00-12:00

[Υ405] - Κανονικό Δίκαιο Ι. Πηγές και γενικό μέρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/giagou/T3R66254

ΤΡ 10:00-13:00

[Υ407] - Εκκλησία και σύγχρονος κόσμος (Σεμινάριο)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
https://authgr.zoom.us/j/93767530533?pwd=c2srU2t4OFVhS3dtQ1V1Um1zVTg0QT09

ΔΕ 12:00-14:00

[Υ408] - Λειτουργική ΙΙ.Ιστορία και Θεολογία της Θείας Λατρείας
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΣΚΡΕΤΤΑΣ-ΠΛΕΞΙΔΑΣ
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/nskrettas/6G8W0KBL

ΤΕ 09:00-10:00

ΠΕ 10:00-12:00

ΣΤ΄-  Η' εξάμηνο  

[ΥΕ06] - Λειτουργική ΙΙΙ.Βυζαντινή Λειτουργική παράδοση
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΑΣΣΗΣ
https://authgr.zoom.us/j/98029371460

ΔΕ 15:00-18:00

[ΥΕ09] - Χριστιανική ηθική και βιοηθική
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

https://authgr.zoom.us/j/93767530533?pwd=c2srU2t4OFVhS3dtQ1V1Um1zVTg0QT09

ΠΕ 12:00-15:00

[ΥΕ11] - Θεολογία,Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον (Σεμινάριο)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
https://authgr.zoom.us/j/96871767892

ΤΡ 15:00- 18:00

[ΥΕ12] - Θεολογία της Καινής Διαθήκης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ
https://authgr.zoom.us/j/93676618302

TΕ 15:00-18:00

[ΥΕ13] - Ερμηνευτική των βιβλικών κειμένων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΕΡΠΟΣ
https://authgr.zoom.us/j/97071046284?pwd=VmNKS3QwR0VPdkptbHBzZ2Z4TFRhQT09

ΔΕ 12:00-14:00

[ΥΕ14] - Ιστορία των θρησκειών και διαθρησκειακός διάλογος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΡΑΛΙΔΗΣ
https://authgr.zoom.us/j/93060868006

ΤΕ 08:00-11:00

[ΥΕ15] - Αγιολογία - Εορτολογία
ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
https://authgr.zoom.us/j/224943734

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ
https://authgr.zoom.us/j/97025231194

ΤΕ 11:00-14:00

[ΥΕ20] - Ποιμαντική και χριστιανική συμβουλευτική. Πρακτική άσκηση
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

https://authgr.zoom.us/j/94983081213?pwd=NG5NYkNYa0V2KzNnYmJ1cjM2RzNrQT09

ΔΕ 08:00-12:00

[ΥΕ22Π] -Μικροδιδασκαλίες και Πρακτική άσκηση
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΕΣ
https://authgr.zoom.us/j/94046775949

ΤΡ 08:00-12:00

[ΥΕ24] - Ποιμαντικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. ΕφαρμογέςΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
https://authgr.zoom.us/j/91029884550?pwd=TkkvL1RxbG51T1AxMGc5UWdTN2xTdz09

ΤΡ 08:00-12:00

[ΥΕ28] -  Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας ΙΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
https://authgr.zoom.us/j/6369928657?pwd=Ui9GaHc2T3J2cUdlSE5FdEQ4SGhUdz09

ΤΡ 12:00-14:00

ΠΕ 10:00-12:00

[ΥΕ29] -  Εκκλησιαστικό Δίκαιο
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/dnik/KDCZNEOH

ΠΕ 15:00-18:00