Δηλώσεις Συγγραμάτων

 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Συγγραμμάτων και Λοιπών βοηθημάτων

 

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:  

(α) Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα

(β) Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και

(γ) Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων