Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεολογική Σχολή

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

 

Τ: +30 2310 996681-83

F.: +30 2310 996689

Ε: info@past.auth.gr

 

 

Υπεύθυνοι ιστοσελίδας:

Ευστράτιος Μουρατίδης, ΕΔΙΠ: stmour@past.auth.gr

Γεωργία Χριστοδούλου, ΕΤΕΠ: gechrist@past.auth.gr