Συνέδρια

5-7 Nοεμβρίου 2019:  Διεθνές Συνέδριο "Αθανάσιος Αλεξανδρείας και Ιλάριος Πικταβίου: Μεταξύ Ανατολής και Δύσης"

Πρόγραμμα


Προηγούμενα συνέδρια

3 και 4 Οκτωβρίου 2019: 6o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Ο΄: "Ιερουσαλήμ και Βαβυλών"

Πρόσκληση - Αφίσα (Αγγλικά)  - Πρόγραμμα σελίδα 1 και σελίδα 2.

 

2 Μαΐου 2018: 3η Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα "Νέες Τάσεις στην Έρευνα της Θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης"

Πρόγραμμα

3 και 4 Μαΐου 2018: 5o Διεθνές Συνέδριο "Θεολογία της Μεταφράσεως των Ο'": "Νόμος και Δικαιοσύνη"

Αφίσα (Ελληνικά-Αγγλικά)-Πρόγραμμα σελ.1 και σελ.2

13 Φεβρουαρίου 2018: Δεύτερη Ετήσια Διάλεξη «εις μνήμην Ιωάννου Μ. Φουντούλη»: «Η λειτουργική χρήση της Παλαιάς Διαθήκης στην Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως» (Sysse Gudrun Engberg, παν/μιο Κοπεγχάγης)

Πρόγραμμα - Αφίσα

4 Μαΐου 2017: Διάλεξη της Susan Ashbrook Harvey (Brown University, ΗΠΑ) - "Φωνές της Λειτουργίας:Φύλο και επιτέλεση (performance) στην λατρευτική πρακτική της πρώιμης βυζαντινής Εκκλησίας"

Αφίσα

4-5 Μαΐου 2017: 4o Διεθνές συνέδριο: Θεολογία της Μεταφράσεως των Ο΄ "Divine Kingdom and kingdoms of men"

Aφίσα / Poster - Πρόγραμμα / Programme 1Πρόγραμμα / Programme 2

3 Μαΐου 2017: 2η Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα "Νέες τάσεις στην έρευνα της Θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης"

Αφίσα / Poster - Πρόγραμμα / Programme

27 Aπριλίου 2017: Ημερίδα: "Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος και το μήνυμά της στον σύγχρονο κόσμο"

Αφίσα - Πρόγραμμα

28-30 Μαρτίου 2017: Διεθνές Συνέδριο "1517-2017. 500 χρόνια από τη Μεταρρύθμιση" / "1517-2017. 500 Years of Reformation"

Aφίσα / Poster - Πρόγραμμα - Programme - Βιντεοσκοπημένες συνεδρίες: 1 - 2 - 3

1-3 Δεκεμβρίου 2016:  Οικουμενικό Πατριαρχείο και Θεία Λατρεία

Αφίσα - Πρόγραμμα

27-30 Αυγούστου 2016: Studium Historicorum -  Στ΄ Διεθνής Συνάντηση Ανάφης "Ραβέννα: Ανάμεσα στην Δύση και την Ανατολή"

Αφίσα - Πρόγραμμα

16 Μαΐου 2016: Επιστημονική Ημερίδα «Ο θεολογικός λόγος στις νέες προκλήσεις. Καθ' οδόν προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο»

Πρόσκληση - Πρόγραμμα

9 Μαρτίου 2016: Διεθνής Ημερίδα: "Νέες Τάσεις στην έρευνα της Θεολογίας της ΠΔ (Workshop)" - Humboldt Kolleg in Thessaloniki 2016

Πρόσκληση/ Einladung - Αφίσα / Plakatt - Πρόγραμμα/ Program - Κατάλογος / Broschure

9-11 Μαρτίου 2016: 3o Διεθνές συνέδριο: Θεολογία της Μεταφράσεως των Ο΄ - Humboldt Kolleg in Thessaloniki 2016

Πρόσκληση/ Einladung - Αφίσα/ Plakatt - Πρόγραμμα/ Program - Κατάλογος / Broschure

11-12 Δεκεμβρίου 2015: Διημερίδα με θέμα "Η παιδεία στη Δυτική Μικρά Ασία"

Πρόσκληση - Πρόγραμμα

10-15 Σεπτεμβρίου 2015: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Οικονομία - Dispensatio - Aequitas στη ζωή της Εκκλησίας"

Πρόσκληση - Πρόγραμμα

12-13 Μαΐου 2015: Β΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Θρησκείες - Θεσμοί - Πολιτισμοί μέσα στο έργο του αποστόλου Παύλου

Αφίσα - Πρόγραμμα - Δελτίο Τύπου

19 Μαρτίου 2015: Η΄ Επιστημονική Ημερίδα Αγ. Γρηγορίου Παλαμά: Το ιστορικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της εποχής του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά - Ζ΄

Αφίσα - Πρόγραμμα

12-13 Μαρτίου 2015: 2ο Διεθνές Συνέδριο: Θεολογία της Μεταφράσεως των Ο΄ - "To φυσικό και ηθικό κακό"

Αφίσα - Πρόσκληση - Πρόγραμμα συνεδρίου

13 Νοεμβρίου 2014: Επιστημονική ημερίδα - "Ο Άγιος Δημήτριος και η εποχή του"

Αφίσα - Πρόγραμμα συνεδρίου

26-29 Ιουνίου 2014: Διεθνές Συνέδριο για την Απόκρυφη Χριστιανική Γραμματεία - "Η Αρχαία Χριστιανική Γραμματεία και τα Χριστιανικά Απόκρυφα"

Ιστοσελίδα συνεδρίου - Πρόγραμμα συνεδρίου

14-16 Μαΐου 2014: Διεθνές Συνέδριο «UNDERSTANDING PERSONS - Ancient, Medieval, and Modern Perspectives From the Christian East»

Αφίσα - Πρόγραμμα συνεδρίου

27-28 Mαρτίου 2014: "Απόστολος Παύλος και Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: από την οικουμενική στην ησυχαστική θεολογία"

Πρόσκληση - Πρόγραμμα 1 - Πρόγραμμα 2

13-14 Μαρτίου 2014: 1ο Διεθνές Συνέδριο για τη Θεολογία της Μεταφράσεως των Ο΄

Aφίσα - Πρόγραμμα - Πρόσκληση

4-6 Δεκεμβρίου 2013: Διεθνές Συνέδριο με το τίτλο "Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η εποχή του. 1700 χρόνια από το Διάταγμα των Μεδιολάνων"

7 Νοεμβρίου 2013: Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ "Άγιος Δημήτριος και Βυζάντιο"

27 Iουνίου 2013: Ημερίδα του Κέντρου Αποστόλου Παύλου "Η οικουμενικότητα του Αποστόλου Παύλου"

11 Απριλίου 2013: Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ  "Ιστορία, λόγος και ερμηνεία για τον Άγιο Δημήτριο, τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και την πόλη τους"

17 Οκτωβρίου 2012: Διεθνές Συνέδριο "Το Ολοκαύτωμα στην Θεσσαλονίκη"

16 Οκτωβρίου 2012: Διεθνές Συνέδριο "Πολιτισμοί και θρησκείες σε διάλογο: ο Άλλος στις διάφορες θρησκείες" (συνδιοργάνωση ΑΠΘ, Συμβουλίου της Ευρώπης και Δήμου Θεσσαλονίκης)

8 Mαρτίου 2012: Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ "Το ιστορικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά"- Στ'

10 Μαρτίου 2011:  Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ "Το ιστορικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά" - Ε'

24 Νοεμβρίου 2010:  Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ "Ιστορία και γραμματεία για τον Άγιο Δημήτριο και την πόλη του από τον όγδοο ως τον δωδέκατο αιώνα" - Γ΄

25 Οκτωβρίου 2010:  Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ "Το ιστορικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της εποχής του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά" - Δ΄

23-24 Οκτωβρίου 2009:  Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ "Ιστορία και γραμματεία για τον Άγιο Δημήτριο και την πόλη του από τον όγδοο ως τον δωδέκατο αιώνα" - Β΄

20 Μαρτίου 2009: Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ "Το ιστορικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά" - Γ΄

20 Μαρτίου 2008: Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ "Το ιστορικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά" - Β΄

31 Οκτωβρίου 2007: Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ  "Ιστορία και γραμματεία για τον Άγιο Δημήτριο και την πόλη του από τον τέταρτο έως τον έβδομο αι."

19 Απριλίου 2007:  Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ "Το ιστορικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά" - Α΄

18 Απριλίου 2007:  Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ "Προϋποθέσεις και κριτήρια εκδόσεως και ερμηνείας των εκκλησιαστικών πηγών"

31 Οκτωβρίου 2006:  Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ "Ιστορία και γραμματεία για τον Άγιο Δημήτριο και την πόλη του έως τον έβδομο αιώνα" -Α΄

15 Δεκεμβρίου 2005: Επιστημονική Ημερίδα του ΚΕΕΠ  "Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης: 1700 χρόνια από το μαρτύριό του (305 - 2005)"